Szolgáltatások

CAD- és GIS-adatok elérése, valalmint alkalmazása 3D modellekben

Az átfogó gáz-, víz-, szennyvíz-, és elektromos szakági adatmodellek videójának és képeinek megtekintésével megtudhatja, hogy miként könnyítheti meg az eltérő eszközinformációk rendszerezését, valamint az iparági szabványok és üzleti igények alkalmazását.

Oldalnézet:

  GIS-elemző és -tervező eszközök

 • Elemzési eszközök

  Kérdések megválaszolása és adatokkal kapcsolatos megalapozottabb döntéshozatal a GIS-elemző és -tervező eszközök segítségével. A szolgáltatások és funkciók még egyszerűbbé teszik a tervek és a térinformatikai adatok vizuális megjelenítését és értékelését. Adatok vektoros és táblázatos formátumban való összekapcsolása; adatlekérdezések végrehajtása; tematikus térképek készítése; topológiák építése; követési, puffer- és átfedéselemzések végrehajtása.

 • Koordináta-rendszerek és földrajzi elhelyezkedés

  Légi adatok, utak és hibrid légi-földi térképek integrálása a kereskedelmi alaptérkép és a földrajzi elhelyezkedési eszközök segítségével. Pontok cím alapján való geokódolása vagy inverz módon való geokódolása, légifotókból származó adatok beépítése és vektoradattá való konvertálása.

 • Koordináta-rendszerek létrehozása (továbbfejlesztett)

  Koordináta-rendszerek keresése vagy létrehozása egyéni hálófájlok segítségével, valamint modern algoritmusok alkalmazása koordináta-rendszerek transzformálásához. Több mint 4000 valós koordináta-rendszer használata, valamint egyedi koordináta-rendszer definiálása és kezelése. Új koordinátarendszer-definíciók érhetők el valós időben, ami még rugalmasabbá teszi a különböző koordináta-rendszerekkel való munkát az infrastruktúra kezelése során. 

 • Szimbólumok létrehozása és szerkesztése

  Nyilvános tartományok szimbólumainak térképkészítési környezetbe importálása, és azoknak az adott követelmények figyelembe vételével történő szerkesztése.

 • Dinamikus eszköztippek és hivatkozások

  Egy funkció fölé görgetve megjeleníthetők a tulajdonságok (például eszköztippek és hivatkozások).

  Szakági adatok modellezése és kezelése

 • Adatkezelő eszközök (továbbfejlesztett)

  Téradatok kezelése szinte bármilyen formátumban, és azonnal elérhető szakági modellek használata egyfelhasználós és vállalati környezetben egyaránt. Saját adatmodellek gyorsabb és egyszerűbb létrehozása és módosítása a hatékony adatmodellezési eszközök segítségével. Az adatok egyik adattárból egy másikba való mozgatása és konvertálása. A nagyon nagy, munkára kidolgozott adatbázisok egyszerűbb kezelése, amelyek infrastruktúraadatok nagy tulajdonosai és operátorai esetén szükségesek.

 • Szakági modellek elérése több formátumban (továbbfejlesztett)

  Szakági modellek hozzáférése Microsoft SQL Server vagy Oracle rendszerekben is. A továbbfejlesztett FDO-szolgáltató segítségével vállalati szakági modellekkel dolgozhat az SQL Serveren – hasonlóan az Oracle rendszerekhez. ArcSDE 10.2 programban tárolt hálózati modellek közvetlen szerkesztése a kiegészítő támogatási funkciók használatával.

 • Munkafolyamatok és jellemzőszabályok

  Ismétlődő feladatok automatizálása egyszerűbben a Microsoft Windows Workflow Foundation (WF) segítségével. Egyszerű és összetett munkafolyamatok építése, mentése és megosztása a vizuális szerkesztőben. Pontosabb adatfrissítések az egyéni funkciószabályok és munkafolyamatok használatával a szakági modellekhez.

 • Adatok konvertálása intelligens szakági modellekbe (továbbfejlesztett)

  Intelligens szakági modellek létrehozása és kezelése GIS- és CAD-adatok konverziójával. Új szakági modellt tölthet fel FDO-adatforrásokból vagy DWG-fájlokból, valamint jellemzőosztályokat és attribútumokat rendelhet egymáshoz. Ezután az adatok modellbe konvertálhatóak, és az adatbázis DWG-/DWT-fájlként elmenthető későbbi projektekhez. Meglévő CAD- és GIS-, AutoCAD szoftveradatok és más GIS-adatkészletek konvertálása.

 • Lineáris referenciarendszerek konfigurálása

  Lineáris referenciarendszer-alkalmazás (LRS), például vasúti vagy szállítási modul, fejlesztése. Az új szakági modellen belül az LRS definiálása a meglévő eszközök és vonalszakaszok alapján. Ezután egy előtagot vehet fel az LRS-hez, amelynek segítségével meghatározhatja a rendszerben a jellemzőosztályokat. Az új egyéni jellemzőosztályok definiálása után az LRS eszközkapcsolatok hozzáadásával konfigurálható. Ezután megnyithatja és kezelheti az út és a vasút LRS-sablonját.

 • Szakági modell elemzése

  A szakági modellekbe beépített kapcsolódási adatok alkalamzása a kapcsolódó létesítmények azonosítására, illetve a műveletek infrastruktúrára gyakorolt hatásának elemzésére.

  Közzététel és együttműködés

 • Szakági modell adatainak offline használata

  Offline szerkesztéssel és szinkronizálással a felhasználók kivehetnek iparági modelladatokat helyi munkához vagy más szoftverben történő használatra. Adatok kiemelése és használata tervezési folyamathoz várólistás szerkesztési módban az AutoCAD Utility Design (angol) használatával, vagy megosztása a terepen dolgozó kollégákkal az Infrastructure Map Server segítségével. Ha munkájával elkészült, az adatokat szinkronizálhatja és egyesítheti a szakági modellbe.

 • A számítógépről az A360-ra az interneten keresztül

  AutoCAD-rajzok, projektfájlok és térképrajzfájlok tárolása könnyen hozzáférhető, online munkatérrel az A360 használatával. Terveinek megtekintése és szerkesztése online munkaterületen vagy mobileszközön. Tervek megosztása és együttműködés egyszerűen. Az AutoCAD WS (angol), az AutoCAD internetes és mobileszközre készült alkalmazása lehetőséget nyújt a DWG-rajzok és GIS-térképek online megtekintéséhez, szerkesztéséhez és megosztásához az A360 használatával.

 • Közvetlen internetes közzététel

  Térinformatikai adatok, tervek és GIS-térképek online elosztása a vállalati érdekeket figyelembe véve. Adatok közzététele az interneten az Infrastructure Map Server alkalmazás használatával. Emellett rajzok elosztása egyéni, georeferenciával ellátott DWF-fájlokként, többlapos DWF-térképkönyvekként vagy papírtervekként. Továbbá, egyetlen térképdefinícióként tehet közzé egy DWG-fájlt vagy több rajzfájlt.

 • Együttműködés az AutoCAD és a GIS-szoftverrel

  Olvassa, írja és konvertálja a széles körben használt formátumokat. A széles körben használt formátumok tartalmazzák a következőket:

 • Adatátvitel 3D-s tervezési eszközökkel

  Ugyanazon adatok használata látványterv-modellezésre 3D-s környezetekben építőmérnöki és közművesítési disztribúciós projektekhez, intelligens, modellalapú tervek létrehozására. Adatok még egyszerűbb megosztása Infraworks (angol), AutoCAD Civil 3D és AutoCAD Utility Design (angol) szoftverekkel.

 • Dinamikus jelmagyarázatok, észak nyilak és léptéksávok

  A térképek és bemutatódokumentumok (észak nyilakkal, léptéksávokkal, dinamikus jelmagyarázatokkal és további nézetablakokkal) további lehetőséget nyújtanak a nyilvánosan megtekinthető dokumentumokban.

 • Hálók, térképhálózatok és térképkönyvek

  Térképek létrehozása és közzététele USNG-szabványok, szélességi és hosszúsági vetületek, valamint egyéb feltétel alapján.

  Topográfiai adatok elérése és szerkesztése

 • Topográfiai adatok közvetlenül a forrásból (továbbfejlesztett)

  Közvetlen hozzáférés a GIS-adatokhoz különféle térbeli és térképészeti adatforrásokból nyílt forráskódú Feature Data Object (FDO, jellemzőadat-objektum) technológiával. Az adatforrások közé tartoznak ESRIfiles fájlok és a kezelt geo-adatbázisok, az Oracle, a Microsoft SQL Server, a PostGIS, a PostgreSQL, az SQLite és a MySQL. 

 • Adathozzáférés és -kezelés

  A továbbfejlesztett Microsoft Excel táblázatkezelő-képességekkel összekötheti az attribútumot és a GIS-adatokat, valamint szerkesztheti az AutoCAD Map 3D-ben tárolt Excel-adatokat. Ezenfelül a továbbfejlesztett téradatbázis eszközök segítségével az infrastruktúra eszközök több geometriai ábrázolását tárolhatja és használhatja, ami rugalmasságot biztosít az elkészített tervekre vonatkozó követelményeknek leginkább megfelelő geometria kiválasztásához.

 • Földmérési funkciók

  Sokféle földmérési eszköz áll rendelkezésére a terepen végzett mérések és a GPS és a földi források által biztosított topográfiai adatok egyszerű importálásához, számításához és kezeléséhez. A földmérési funkciók közé tartozik az egyedi felhasználói mezőkódok használata is. A mezőkódok adatbázis-attribútumokhoz rendelhetők, és így hatékonyabbá válik az eszközgyűjtés. A további földmérési funkciók közé tartoznak a következők: Leica GSI, CPlan RO, ASCII pont, és LandXML-adatok importálása; földmérési adatbázis és séma; pontcsoportok; funkciók automatikus létrehozása. 

 • Felületek és a pontfelhőeszközök (továbbfejlesztett)

  Nagy léptékű felületmodellek létrehozása pontokból és szintvonaladatokból, valamint szintvonalak létrehozása felületekből. Topográfiai adatok, például digitális domborzatmodellek (DEM) és ESRI GRID fájlok megjelenítése és elemzése szintmagasság, lejtés és lejtésirány alapján. Légifelvételek és vektoradatok rávetítése a felületekre; 3D renderelések megjelenítése, valamint fény-árnyék hatás elemzése a domborzati árnyékok figyelembe vételével.