• Magyarország

    Átirányítottuk a helyi webhely megfelelő oldalára, ahol a helyi árakat és promóciókat láthatja, és vásárolhat az online áruházban.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kiadások összehasonlítása

Az AutoCAD Civil 3D 2018 összehasonlítása a 2017-es és korábbi verziókkal

Az AutoCAD Civil 3D 2018 hatékony új eszközöket tartalmaz, amelyekkel optimalizálhatóak a tervek és javítható a projektek minősége, gyorsabb a részletek tervezése és zökkenőmentesebb a projektek befejezése.

Válasszon legfeljebb 3 terméket az összehasonlításhoz

Az alapértelmezett termék nem törölhető az összehasonlításból.

Válasszon egy másik terméket, mielőtt törli ezt a terméket az összehasonlításból.

Kiválasztotta a maximálisan összehasonlítható számú terméket. Töröljön egy terméket az összehasonlításból, mielőtt másikat választana.

Online térképadatok

Nyomócsövekhez kapcsolódó tartalom (továbbfejlesztett)

Vezérlővonalak létrehozása anélkül, hogy helyszínt kellene létrehozni.

Relatív magasság vezérlővonalai

Adathivatkozásokat és referenciákat hozhat létre a nyomott csőhálózatokhoz

Vault-projektek létrehozása bármely, a munkamappa alatti szinten

Vault-támogatás a nyomott csőhálózatokhoz

Az adathivatkozások kezelésével kijavíthatóak az érvénytelen hivatkozások, és lecserélhetőek a DWG™-objektumok

Az almappákban található Vault-objektumok megjeleníthetők az objektumtípusokon belül

Adathivatkozások hozhatóak létre különböző Vault-projektekben található objektumokhoz

Nyomterv-adathivatkozás (DREF) (továbbfejlesztett)

Központosított felügyelet és a tervezési szabványok könnyebb betartása.

DREF-felületek gyorsítótárazása

Az almappák megkönnyítik a modelladatok rendezését.

Több DREF is hozzáadható egyszerű, áthúzásos műveletek segítségével

Csövek és utak importálása az InfraWorks 360 alkalmazásból

Hossz-szelvények adatainak exportálása az InfraWorks 360 alkalmazásába

Fájlok és függő fájlok mentése az A360 szolgáltatásba

Adatok exportálása KML és KMZ formátumban

Az adatok átvitele az AutoCAD Civil 3D és az InfraWorks 360 között

IFC- (Industry Foundation Class-) fájlok importálása és exportálása

A felhasználói tulajdonságkészlet-definíciók engedélyezése.

Integrált körforgalom-munkafolyamatok az InfraWorks 360 szoftverben

Nyomott csőhálózatok hozzáadása a helyszínrajz-készítési lapokhoz

Helyszínrajzok és hossz-szelvények lapjainak létrehozása

A földmérési lekérdezések mentése, és megnyitásuk a földmérési lekérdezés építőben

Földmérési lekérdezési fájlok exportálása és importálása újbóli felhasználásra

Pontfelhőobjektum

Pontfelhő környezetfüggő felhasználói felülete

A ReCap alkalmazásban feldolgozott pontfelhők (.RCS, .RCP) támogatása

Felület létrehozása pontfelhőből

AutoCAD szilárdtestek létrehozása TIN-felületekből

További beállítások a szabad, kör alakú magassági lekerekítéshez és a szabad, parabolikus magassági lekerekítéshez

Magassági lekerekítések kényszertípusainak feloldása és módosítása

Rögzített és lebegő hossz-szelvények meghosszabbítása

Beállítások az elrendezési hossz-szelvénygeometriák horgonyzásának szabályozásához

Szilárdtestek vetítése hossz-szelvény nézetekre

Dinamikus párhuzamos hossz-szelvények

Kapcsolódó nyomvonalak

Sokszögelés-szerkesztő

Az xrefekből származó nyomtervek céljainak kiválasztása

Nyomtervtestek kiemelése

Nyomtervek 3D területei a mennyiségszámítási jelentésben

Létező nyomtervcélok megtartása az alkotóelemek cseréjekor

Nyomtervgyakorisági beállítások a kiindulási vonalak és eltolások görbe részein

Növekményes mintavonalak megadása

Látótávolság ellenőrzése

Új tervezésikritérium-fájlok

Szélességként és célként használandó nyomvonalak kiválasztása fóliánként

Körforgalmak importálása az AutoCAD Civil 3D alkalmazásba az InfraWorks 360 alkalmazásból

Kihasználhatja a helyszíni alakzatokhoz tartozó nyomtervek előnyeit.

Alakmodellezés a tervek külső/belső sarkain

Nyomterv-vezérlővonalak kiemelése munkafolyamat

A tulajdonságadatok hozzárendelésének automatizálása a nyomterv szilárdtestekhez

Nyomtervek sarokpontjainak tisztítása

Költségvetési tételek hozzárendelése az alkatrészlistában a nyomott csőhálózat alkatrészeihez

A mintavonalcsoportok anyaglistájának és anyagainak kezelése

Metszetek készítése vetített AutoCAD szilárdtestekből

Szelvényezett szilárdtestek létrehozása csőhálózatokól

Metszetek irányának beállítása keresztszelvénynézetekben

Geometria eltolása

Célparaméterek megtekintése előnézetben

Forgástengely-beállítás alkalmazása a túlemelés vagy vasúti túlemelés élekre való alkalmazásához

Bemeneti/kimeneti paramétertípusok a túlemelés alkalmazásához

Vasúti túlemelés lap a vasúti túlemelések sínalkotóelemekre gyakorolt hatásának megtekintéséhez

Ismétlődő geometria támogatása

Nyomott csőhálózatokat hozhat létre objektumokból

Helyszínrajzi nézetben csúsztatással vagy mozgatással szerkeszthet több csőhálózatot

Hossz-szelvényi nézetben az esés vagy a magasság módosításával szerkeszthet több csőhálózatot

Az Iránytű 3D síkja beállítással elforgathatja az iránytű síkját

A forgatás fogóval elforgathatja a nyomott idomokat és szerelvényeket (modell)

Hozzáadhat nyomott csőhálózatokat a metszeti nézetekhez

Megjeleníthet metsző csöveket a hossz-szelvény nézetben

Rendezheti méret szerint a csőhálózat alkatrészeinek listáját 

AutoCAD-szilárdtesteket hozhat létre nyomócsőhálózatokból

AutoCAD szilárdtestek létrehozása csőhálózatokból

Kizárásos vízgyűjtők létrehozása

Csövek méretezése és elemzése

Cső-, idom- és szerelvénytáblázatok hozzáadása a nyomott csőhálózatokhoz

Nyomterv pontkódcímkéinek eltolása

Objektumreferencia-címkék módosítása a tulajdonságpalettában

Referenciaszöveg-objektumok címkézésének vezérlése a tulajdonságpalettában

Keresztező csövek és nyomócsövek hossz-szelvény nézetének címkéi

Nyomócsövek címkéi a keresztszelvénynézetekben

Tulajdonságkészletek adatainak hozzáadása feliratokhoz