Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dinamikus szimuláció

INVENTOR PROFESSIONAL

Kiértékelheti a terv mozgását, sebességét és gyorsulását az erők hatására. Kiszámíthatja a valóságban a termékre ható, a mozgásokból fakadó eredendő erőket.

Ezt követően terheléselemzésnek vetheti alá az erőket, hogy megértse a mozgások hatásait a terv teljesítményére.