Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kiadások összehasonlítása

AutoCAD Civil 3D 2016, AutoCAD 2017 és a korábbi verziók összehasonlítása

Az AutoCAD Civil 3D 2017 hatékony új eszközkészleteket tartalmaz, amelyekkel optimalizálhatóak a tervek és javítható a projektek minősége, gyorsabb a részletek tervezése és zökkenőmentesebb a projektek befejezése.

Kiadások összehasonlítása

Az alapértelmezett termék nem törölhető az összehasonlításból.

Válasszon egy másik terméket, mielőtt törli ezt a terméket az összehasonlításból.

Kiválasztotta a maximálisan összehasonlítható számú terméket. Töröljön egy terméket az összehasonlításból, mielőtt másikat választana.

Online térképadatok

Nyomócsövekhez kapcsolódó tartalom (továbbfejlesztett)

Vezérlővonalak létrehozása anélkül, hogy helyszínt kellene létrehozni.

Adathivatkozásokat és referenciákat hozhat létre a nyomott csőhálózatokhoz

Vault-projektek létrehozása bármely, a munkamappa alatti szinten

Vault-támogatás a nyomott csőhálózatokhoz

Az adathivatkozások kezelésével kijavíthatóak az érvénytelen hivatkozások, és lecserélhetőek a DWG™-objektumok

Az almappákban található Vault-objektumok megjeleníthetők az objektumtípusokon belül

Adathivatkozások hozhatóak létre különböző Vault-projektekben található objektumokhoz

Nyomterv-adathivatkozás (DREF) (továbbfejlesztett)

Központosított felügyelet és a tervezési szabványok könnyebb betartása.

DREF-felületek gyorsítótárazása

Az almappák megkönnyítik a modelladatok rendezését.

Több DREF is hozzáadható egyszerű, áthúzásos műveletek segítségével

A földmérési lekérdezések mentése, és megnyitásuk a földmérési lekérdezés építőben

Földmérési lekérdezési fájlok exportálása és importálása újbóli felhasználásra

Pontfelhőobjektum

Pontfelhő környezetfüggő felhasználói felülete

A ReCap alkalmazásban feldolgozott pontfelhők (.RCS, .RCP) támogatása

Felület létrehozása pontfelhőből

AutoCAD szilárdtestek létrehozása TIN-felületekből

További beállítások a szabad, kör alakú magassági lekerekítéshez és a szabad, parabolikus magassági lekerekítéshez

Magassági lekerekítések kényszertípusainak feloldása és módosítása

Rögzített és lebegő hossz-szelvények meghosszabbítása

Beállítások az elrendezési hossz-szelvénygeometriák horgonyzásának szabályozásához

Szilárdtestek vetítése hossz-szelvény nézetekre

Az xrefekből származó nyomtervek céljainak kiválasztása

Nyomtervtestek kiemelése

Nyomtervek 3D területei a mennyiségszámítási jelentésben

Létező nyomtervcélok megtartása az alkotóelemek cseréjekor

Nyomtervgyakorisági beállítások a kiindulási vonalak és eltolások görbe részein

Növekményes mintavonalak megadása

Látótávolság ellenőrzése

Új tervezésikritérium-fájlok

Szélességként és célként használandó nyomvonalak kiválasztása fóliánként

Körforgalmak importálása az AutoCAD Civil 3D alkalmazásba az InfraWorks 360 alkalmazásból

Kihasználhatja a helyszíni alakzatokhoz tartozó nyomtervek előnyeit.

Alakmodellezés a tervek külső/belső sarkain

Nyomterv-vezérlővonalak kiemelése munkafolyamat

A tulajdonságadatok hozzárendelésének automatizálása a nyomterv szilárdtestekhez

Metszetek készítése vetített AutoCAD szilárdtestekből

Szelvényezett szilárdtestek létrehozása csőhálózatokól

Metszetek irányának beállítása keresztszelvénynézetekben

Geometria eltolása

Célparaméterek megtekintése előnézetben

Forgástengely-beállítás alkalmazása a túlemelés vagy vasúti túlemelés élekre való alkalmazásához

Bemeneti/kimeneti paramétertípusok a túlemelés alkalmazásához

Vasúti túlemelés lap a vasúti túlemelések sínalkotóelemekre gyakorolt hatásának megtekintéséhez

Ismétlődő geometria támogatása

Nyomott csőhálózatokat hozhat létre objektumokból

Helyszínrajzi nézetben csúsztatással vagy mozgatással szerkeszthet több csőhálózatot

Hossz-szelvényi nézetben az esés vagy a magasság módosításával szerkeszthet több csőhálózatot

Az Iránytű 3D síkja beállítással elforgathatja az iránytű síkját

A forgatás fogóval elforgathatja a nyomott idomokat és szerelvényeket (modell)

Hozzáadhat nyomott csőhálózatokat a metszeti nézetekhez

Megjeleníthet metsző csöveket a hossz-szelvény nézetben

Rendezheti méret szerint a csőhálózat alkatrészeinek listáját 

AutoCAD-szilárdtesteket hozhat létre nyomócsőhálózatokból

AutoCAD szilárdtestek létrehozása csőhálózatokból

Kizárásos vízgyűjtők létrehozása

Cső-, idom- és szerelvénytáblázatok hozzáadása a nyomott csőhálózatokhoz

Nyomterv pontkódcímkéinek eltolása

Objektumreferencia-címkék módosítása a tulajdonságpalettában

Referenciaszöveg-objektumok címkézésének vezérlése a tulajdonságpalettában

Keresztező csövek és nyomócsövek hossz-szelvény nézetének címkéi

Nyomócsövek címkéi a keresztszelvénynézetekben